Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 16 2018

melan
3741 049c
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
melan
3916 8195
Reposted fromDamnjan Damnjan viairmelin irmelin

January 07 2018

melan
melan
3632 dbce 500
Reposted fromnothingforyou nothingforyou viaabsolem absolem
melan
9892 e083 500
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaemmedi emmedi
melan
4319 8005 500
Reposted from0 0 viacaramelsanddebris caramelsanddebris
melan
melan
7907 c15a
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
melan
8535 f516 500
Reposted fromverronique verronique viacytaty cytaty

January 04 2018

melan
1751 5380 500
Reposted from777727772 777727772 vianuwanda nuwanda
1416 cf9a 500
Reposted fromfakinszit fakinszit viamiktoria miktoria
9809 6fa7
Reposted fromdivi divi viamiktoria miktoria
melan
4432 ef77
Reposted from777727772 777727772 vianuwanda nuwanda
melan
Mówią, że życie to jest to, co cię spotyka, gdy planujesz coś innego.
— Richard Paul Evans
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viamarlylee marlylee
melan
Wolna dusza to rzadkość, ale będziesz wiedzieć, kiedy ją spotkasz – głównie dlatego, że poczujesz się dobrze, bardzo dobrze, kiedy będziesz blisko niej.
— Charles Bukowski

December 26 2017

melan
0779 51d5
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
melan
Jest coś zabawnego w powracaniu do domu. Wygląda tak samo, pachnie tak samo. Tak samo się czujesz. Zdajesz sobie sprawę, że tylko ty się zmieniłeś.
— "Ciekawy przypadek Benjamina Buttona"
melan

December 25 2017

melan
5880 8534
Reposted fromszatatan szatatan viaazazel azazel

December 24 2017

melan
7337 bb0c 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl