Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 11 2019

melan

Znajomość, która rozpoczęła się wspólnym śmiechem, musi być udana.

— King - "Ręka mistrza"
Reposted frommy-little-world my-little-world viairmelin irmelin
melan
Kocha się tego, komu najbardziej pragnie się opowiadać.
— Joanna Bator
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaagp agp
melan
5678 0991 500
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
melan
5745 707f 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

September 07 2019

9608 281e
Reposted frombrumous brumous vialekkaprzesada lekkaprzesada
melan
Czasami miłość do kogoś można wyrazić jedynie tak, że się znika z jego życia.
— Brittainy C. Cherry - "Art & Soul"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viairmelin irmelin

September 03 2019

melan
Celem nie jest zostać bogatym. Celem jest żyć bogato.
Reposted fromMatalisman Matalisman viairmelin irmelin
melan
5073 5849
Reposted fromEtnigos Etnigos viagabor gabor

August 31 2019

melan
Nie mogę już patrzeć na ciebie
Bez zapatrzenia.
Nie umiem cię słuchać
Bez zasłuchania.
Nie potrafię myśleć
Bez zamyślenia,
I wspominać już cię nie umiem
Bez zatęsknienia

"Niemoc".
— Maciej Wierszycki
Reposted fromaleander aleander vialekkaprzesada lekkaprzesada
4249 3539 500
Reposted frombrumous brumous viaagp agp
2747 af43 500
Reposted frombezpodtekstow bezpodtekstow viaagp agp

August 27 2019

melan
4159 8839 500
Reposted frombrumous brumous viairmelin irmelin
melan
3724 1dda 500
Reposted fromRowena Rowena viairmelin irmelin
melan
5745 2cf3 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
melan
5712 7ca8 500
@skvllpel
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin

August 26 2019

melan
Boimy się powiedzieć za dużo lub źle. Prawda jest taka, że jedyne, co możesz powiedzieć źle, to nie powiedzieć nic.
— Grey's anatomy
Reposted frompensieve pensieve viaagp agp

August 13 2019

melan
5045 28cd 500
Reposted fromretaliate retaliate vialekkaprzesada lekkaprzesada
melan
0066 e59b
Adventure Time S10E13 - Come Along with Me
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
melan
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl