Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 27 2017

4184 ab43
Reposted fromprincely princely
melan
8691 fd1f
Reposted fromkuczy kuczy viagabor gabor
melan
Kobieta miewa w oczach błyski stokroć wymowniejsze od słów.
— Arthur Conan Doyle
Reposted fromflorentyna florentyna viacytaty cytaty

February 21 2017

melan
1211 66fc
Reposted fromcarol91 carol91
4572 4f40
Reposted fromephemeralapathy ephemeralapathy viamystere mystere
melan
7938 80a4
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viagabor gabor
melan
0726 de02
Reposted fromlaluna laluna viamystere mystere

February 20 2017

February 19 2017

3911 bb85
Reposted fromblaxkseoul blaxkseoul viaAmericanlover Americanlover

February 18 2017

melan
0471 8910
Reposted fromyouaresonaive youaresonaive viairmelin irmelin

February 17 2017

8077 0bf8 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viairmelin irmelin
melan
6180 33d7 500
Reposted fromchrzrzrz chrzrzrz viaAmericanlover Americanlover
melan
Miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno uczucie, nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, może to nie mistrzostwo świata, ale blisko. Jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest niepotrzebna - trafiłeś do nieba za życia.”
— William Wharton
Reposted fromlovvie lovvie viaAmericanlover Americanlover
melan
melan

Zaryzykuj wszystko, bo nie zyskasz niczego.

— Geoffrey de Charny

July 10 2015

melan
Przesuwaj swoje granice. Od tego są.
— Colleen Hoover
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszalony-virus szalony-virus
melan

July 08 2015

melan
Wszyscy jesteśmy tu wariatami, więc zrób sobie kolejną herbatę.
— Stephen King "Czarna bezgwiezdna noc"
Reposted fromseeyousoon seeyousoon viacytaty cytaty

June 30 2015

melan
8792 02fc
Reposted fromBeetlebum Beetlebum viaCaccipergolo Caccipergolo
melan
Grzegorz Wróblewski
Reposted fromcorvax corvax viaCaccipergolo Caccipergolo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl